top of page

Investor Relations

Explore our Investor Relations hub for the latest updates on financial performance and strategic initiatives, ensuring you're well-informed about our investment opportunities. Stay in the know with our Investor Relations section, where you can access key financial information and track our progress in a user-friendly format.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23 kwietnia 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Nowy Świat 7 lok. 9, w Kancelarii Notarialnej Joanna Knap Notariusz, Marta Kozioł Notariusz s.c.

LINK DO DOKUMENTÓW WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

Supervisory Board
Catewicz, Karina Monika - Członek RN
Kajszczak Witold - Członek RN
Gawlik Magdalena - Członek RN
Pełka Elżbieta - Członek RN
Wolińska Grażyna - Członek RN


Management Board
Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
linkedin: https://www.linkedin.com/in/jwojciechowicz/
Tomasz Hofman - Wiceprezes Zarządu 

linkedin: https://www.linkedin.com/in/tomasz-h-09130877/

Shareholding
Międlar Piotr with  Ragnar Trade sp. z o.o. :  751 870 (25,06 %)  

Current Reports
- ESPI/EBI

Quarterly Reports Schedule:
The disclosure of reports to the public will occur on the following schedule:
- Q4 2023 Quarterly Report – February 14, 2024
- Q1 2024 Quarterly Report – May 15, 2024
- Q2 2024 Quarterly Report – August 14, 2024
- Q3 2024 Quarterly Report – November 14, 2024


Corporate Documents
bottom of page